LLIGAM és una entitat sense afany de lucre que dona acollida, acompanyament, suport, orientació i informació a dones que no poden accedir a un habitatge, a causa sovint de la manca de recursos econòmics i/o de xarxa social (família, amics, etc.).

El nostre objectiu és que, amb les eines que els oferim durant l’estada als nostres recursos, les dones ateses adquireixin autonomia en els àmbits personal, econòmic, social i familiar per poder viure de manera estable i digna amb els seus propis recursos.

La nostra MISSIÓ és  la sensibilització social al voltant de la igualtat de gènere i de la violència cap a les dones.

La nostra VISIÓ | Ser una entitat referent en l’oferta de serveis de qualitat en l’atenció a la dona, compromesa amb el canvi social

Els nostres VALORS |

Justícia, compromís i solidaritat

Promovem la justícia i la solidaritat envers les dones per aconseguir que siguin ciutadanes de ple dret

Coherència

Vetllem per tal que la nostra activitat i funcionament estiguin alineats amb els valors de l’entitat

Participació

Busquem la corresponsabilitat de totes les persones que formen part de l’entitat i la pertinença a xarxes del tercer sector

Eficiència i sostenibilitat

Gestionem l’entitat amb la perspectiva d’aconseguir els millors resultats amb els recursos disponibles i per garantir la continuïtat

Flexibilitat

Ens adaptem a les necessitats emergents i nous reptes, potenciant el canvi i la innovació

Proximitat

Afavorim les relacions horitzontals entre les persones membres de l’entitat, les col·laboradores i les beneficiàries dels serveis