L’associació Lligam per a la Inserció Social de Dones, LligamDona, treballa des de 1992 a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de donar atenció residencial i socioeducativa a dones sense suport familiar o social i en situació greu o en risc d’exclusió social.

La missió de LligamDona és buscar tots els recursos i mitjans necessaris per fer possible la inserció social de dones.

Actualment estem buscant educadora/r social

Tanmateix disposem d’una borsa de treball per suplències, si t’interessa envia’ns el teu CV i carta de motivació a rrhh@lligamdona.org  Els curriculums rebuts serviran estrictament per aquesta borsa de suplències i no es cediran a terceres persones o se’ls donarà altres usos. Les candidates i candidats cedeixen per aquests propòsit les seves dades personals.

A continuació trobaràs una descripció de les places de suplents

Cerquem Educadores i educadors Socials per cobrir torns de matí, tarda i nit, de dilluns a diumenges en una casa d’acollida per dones.

Les seves principals tasques seran:

Ser figura referent en el procés de recuperació i millora de la dona, i si s’escau, de les seves filles i fills.

 • Donar suport a les dones en el seu procés de recuperació i inserció social.
 • Elaborar conjuntament el pla de treball.
 • Facilitar el desenvolupament del pla de treball dissenyat, així com realitzar seguiment i tutories.
 • Coordinar-se amb serveis externs per aconseguir una intervenció integral en el procés de millora.
 • Vetllar pel compliment del reglament i la normativa de funcionament del centre així com garantir la convivència del grup.
 • Donar acompanyament socioeducatiu durant la dinàmica diària, i donar resposta a necessitats de la dona, nen o nena i/o grup.
 • Contribuir al funcionament general del servei i assumir les responsabilitats de les demandes externes diàries i si és necessari, coordinar-se amb direcció.
 • Donar estratègies a les dones per conciliar vida laboral, familiar i domèstica, així com treballar l’autonomia.
 • Elaborar i redactar informes periòdics.
 • Dur a terme les activitats que es programin dins i fora de la casa d’acollida.
 • Participar en les reunions de coordinació de l’equip educatiu.
 • Assistir a la supervisió psicològica d’equip.

Característiques Especials:

 • Diplomatura/Grau en Educació Social o Habilitació (imprescindible).
 • Valorable disposar de formació complementària específica en el camp de la dona i violència masclista.
 • Imprescindible tenir experiència prèvia de mínim 2 anys en casa d’acollida de dones.
 • Imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards.
 • Dinamitzar i conduir les assemblees.

Perfil competencial:

 • Actuar amb coherència amb el projecte del servei i la missió de l’entitat.
 • Respectar la dignitat de la dona , la seva família, la seva família i la de totes les persones del centre, independentment del seu origen i de la seva cultura.
 • Capacitat de treballar a nivell individual i grupal.
 • Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altre.
 • Capacitat de donar respostes immediates en situacions

Coneixements de Informàtica: Usuari paquet office

En compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d’Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.