Suma’t per poder vetllar pel dret de la igualtat d’oportunitats en la infància

La igualtat d’oportunitats vol dir que totes les persones som iguals davant la llei sense que hi pugui haver cap discriminació- és a dir, un menyspreu o tracte pitjor- per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.

I les oportunitats qui les assegura? El nostre entorn més proper com la família, l’escola, els amics, i també la societat.

* indicates required

FUNDACIÓ CENTRE OBERT JOAN SALVADOR GAVINA garanteix la privadesa de les dades de caràcter personal aportades, segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

per què volem que t'hi sumis?

Per fer front a la situació de desigualtat d’oportunitats que viuen alguns infants a Barcelona a causa d’un sistema poc igualitari i una societat poc compromesa.

Posem fi a la desigualtat

Des de la Fundació Gavina treballem per posar fi a la desigualtat en la infància, i per això volem continuar defensant a la infància vulnerable i denunciar les desigualtats.

Si creus que s’ha de continuar vetllant per la igualtat d’oportunitats dels nens i nenes, col·labora amb la Fundació Gavina.