Des de LligamDona ens adherim al manifest institucional en contra de la violència envers les dones 2020, com no podria ser altrament.

Llegiu el Manifest-25N-2020

Ens sentim interpel·lades com a societat a actuar enfront qualsevol forma de violència i especialment l’exercida envers les dones i els menors que té a càrrec, siguin filles o fills, nebodes o nebots o qualsevol altra relació afectiva i de dependència que existeixi.

Per això, avui més que mai, cridem ben fort PROU VIOLÈNCIA EN QUALSEVOL DE LES SEVES FORMES!!

#NIUNAMENYS

#NOALAVIOLENCIA

#DAVANTLAVIOLENCIAACTUA