Informe_XHIB_2019_Gen2021

La Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona es va reunir el passat 25 de gener en una reunió plenària en la que LligamDona hi va ser present, representada per Irene Cañellas, gerent de l’entitat,  en aquesta reunió es va presentar el nou informe d’avaluació de la xarxa i el Cens d’Habitatges d’inclusió 2019, elaborat per l’Ivàlua.

L’informe té l’objectiu d’actualitzar el cens d’habitatges d’inclusió així com avaluar les necessitats de la xarxa a partir d’informació actualitzada. L’elaboració d’aquest cens també ha permès recollir informació sobre les característiques i necessitats de les persones usuàries dels habitatges d’inclusió.