Amb la convicció que el voluntariat és quelcom més que persones individuals que aporten el seu saber, valors, suport, etc… a les persones que atenem i als projectes que desenvolupem, ja que en el seu conjunt, la suma de les accions individuals de voluntariat, representa una mirada i vinculació positiva d’una societat viscuda freqüentment com injusta, excloent, agressiva… tant vers cada una de les persones a les que adrecem els nostres recursos i projectes, com vers el conjunt de l’entitat i per extensió les entitats del tercer sector, sovint poc visibilitzades i reconegudes en la seva tasca social i de transformació.

 

És per tot això que a LligamDona volem donar una atenció acurada a les persones que ens cuiden; les persones voluntàries i en aquest sentit és que volem comunicar-vos que durant aquest estiu hem estat treballant per consolidar i desplegar el nostre pla de voluntariat. Comptem amb el suport d’una persona que se suma al Pla de Voluntariat  de LligamDona, per donar-nos un cop de mà. Es tracta de l’Eva Guitart Aparicio. Tanmateix, comptem amb persones que venen realitzant voluntariat a LligamDona des de ja fa temps i amb d’altres que ens han contactat recentment. A totes elles, GRÀCIES I GRÀCIES per la vostra generositat, aportació i suport.