L’associació Lligam per a la Inserció Social de Dones (LligamDona)  neix l’any 1992 fruit de la inquietud d’un grup de professionals de l’educació social preocupades per la necessitat de donar cobertura a la ciutat de Barcelona a dones recluses en risc d’exclusió residencial durant els permisos penitenciaris.
L’any 1994 es constitueix formalment l’associació, amb el nom d’Associació per a la reeducació i la reinserció social LLIGAM i, amb el pas dels anys, amplia el ventall de dones a les quals atén, primer amb dones que es troben en sever risc d’exclusió residencial i, més tard, amb dones que han patit violència masclista.

L’activitat s’inicia amb un pis d’acollida de 4 places al barri Gòtic amb acompanyament educatiu de la comunitat religiosa d’Oblates i un equip de voluntàries. Dos anys més tard, l’activitat es trasllada a Sants, en un pis de 7 places, amb el suport econòmic, en un primer moment, de Càritas. En poc temps s’aconsegueix la cessió d’una casa unifamiliar amb capacitat per a 17 persones.

L’evolució de la societat i la voluntat de seguir donant resposta a necessitats no cobertes, específicament de dones, s’opta per ampliar l’acollida a dones en situació o risc d’exclusió social. S’obren vies de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, de manera que les dones que es comencen a atendre venen derivades d’altres serveis i no exclusivament de l’àmbit penitenciari. Fruit de les necessitats específiques de les usuàries ateses, es dissenyen 3 programes diferenciats: Programa Presó, d’atenció a dones que compleixen penes privatives de llibertat o mesures penals alternatives, així com a les seves filles i fills; Programa de Risc Social, d’atenció a dones en risc social (sense llar) i a les seves filles i fills; Programa de Violència, d’atenció a dones víctimes de violència masclista, en situació d’emergència social, així com a les seves filles i fills.

Més endavant, per tal de seguir atenent l’evolució de les necessitats de les nostres usuàries, es desenvolupa un nou projecte que gestiona un nou recurs residencial: un pis d’inclusió amb 7 places adreçat a dones que han passat prèviament per la casa d’acollida, al barri del Port de la Marina.

A partir de 2006 s’inicien col·laboracions amb diferents universitats: s’acullen estudiants del grau d’Educació Social de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Ramon Llull i la Universitat Oberta de Catalunya. Participem en seminaris impartits per aquestes universitats aportant la nostra expertesa en matèria de gènere i en l’aplicació pràctica de l’educació social.

L’any 2017 implementem el Projecte TUETS de coaching adreçat a dones que han patit violència masclista. Es tracta d’un recurs fora del circuit d’intervenció que pretén apoderar les dones a partir de les seves pròpies capacitats i habilitats. Compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Català de les Dones i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.