Gestionem una casa d’acollida i dos pisos d’inclusió,  a través dels quals ofereix habitatge temporal i atenció socioeducativa a dones soles o amb menors a càrrec, que es troben en situació de precarietat econòmica i/o amb greus problemes d’exclusió social.

Dins de la Casa d’Acollida, des de l’any 2000 desenvolupem tres programes diferents:

  • Programa de violència masclista: té com a finalitat oferir un espai de protecció i recuperació per a dones que han patit situacions de violència masclista i les seves filles i fills.
  • Programa de risc social: orientat a dones sense llar i que es troben en una situació propera a l’exclusió. L’objectiu d’aquest programa és treballar la inserció sociolaboral i enfortir i millorar les relacions maternofilials.
  • Programa de presó: es dona acollida a dones que estan a presó durant els permisos penitenciaris de segon o tercer grau; també proporciona un espai educatiu de manera continuada a dones en tercer grau.

 

Vídeo ‘Recomanacions literàries pel Sant Jordi 2021’

Vídeo Passejada per la Barcelona en femení

Vídeo ‘6 mujeres y un camino’

Programa ‘Ciutat Solidària’ d’Onda Cero

El passat 6 de setembre, Marisa Cabellos, presidenta de Lligam, va ser la convidada del programa de ràdio ‘Ciutat Solidària’, on va poder explicar els 25 anys de trajectòria social de l’associació en l’atenció i suport a la dona.